DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  od 01.01.2020 r.

 

 deklaracja

 załącznik

zgoda na przetwarzanie DO

                         

deklaracje archiwalne obowiązujące do 31.12.2019

 

 

 

 

 

 

 wersja edytowalna


 

 

 

 

 

 

wersja PDF